HERBICYD selektywny o działaniu układowym, stosowany nalistnie, w formie zawiesino-emulsji do rozcieńczania wodą (SE)

Valentia 102 SE

OPIS DZIAŁANIA
HERBICYD selektywny o działaniu układowym, stosowany nalistnie, w formie zawiesino-emulsji do rozcieńczania wodą (SE). Zgodnie z klasyfikacją HRAC substancja czynna florasulam zaliczana jest do grupy B, a substancja czynna fluroksypyr do grupy O.

 

DZIAŁANIE NA CHWASTY
Herbicyd zawiera dwie biologicznie czynne substancje o odmiennych mechanizmach działania. Florasulam
w roślinie jako inhibitor enzymu – syntazy acetylomleczanowej (ALS) powoduje zahamowanie syntezy aminokwasów rozgałęzionych, w konsekwencji czego dochodzi do zahamowania wielu procesów życiowych, w tym głównie do zahamowania podziału komórek w tkankach merystematycznych.Fluroksypyr zaliczany jest do grupy regulatorów wzrostu (zwanej również syntetycznymi auksynami).W roślinie powoduje zakłócenia podziału komórek, co w efekcie prowadzi do deformacji liści i łodyg, zahamowania wzrostu, karłowacenie, a następnie chlorozy, nekrozy i zasychania roślin. Środek pobierany jest poprzez liście chwastów, a następnie przemieszczany do korzeni powodując deformację i w efekcie zamieranie roślin. Środek działa głównie poprzez liście chwastów, ale w warunkach silnego uwilgotnienia gleby może działać dodatkowo poprzez korzenie. Środek najlepiej działa w temperaturze powyżej 5oC. Pierwsze objawy działania środka takie jak chlorozy
i nekrozy w górnych partiach roślin są widoczne po upływie 2 – 3 dni. Całkowite zamieranie chwastów następuje po okresie do 3 tygodni, ale w warunkach mniej sprzyjanych działaniu środka może trwać do 6-8 tygodni.

Zakres rejestracji Valentii to kukurydza,  pszenica ozima, pszenica durum, jęczmień ozimy, żyto ozime, pszenżyto ozime, pszenica jara, jęczmień jary, owies jary 

Dostępne opakowania: 5L i 1L

 

 

Powrót do strony głównej