Produkten har ett mycket brett ogrässpektrum, att likställa med effekter som Starane XL/Cleave. (Ref. Jordbruksverket Kemisk ogräsbekämpning 2018). Den innehåller två aktiva substanser, florasulam samt diflufenikan, som båda verkar bra redan vid låga temperaturer. Det är en bra funktion då svenska vårar ofta bjuder på omväxlande väder och svala temperaturer.

Saracen Delta har legat med i officiella försök i Sverige under flera år och visat mycket goda effekter mot exempelvis baldersbrå, våtarv, snärjmåra samt andra vanligt förekommande örtogräs. Det som utmärker Saracen Delta är att den blir en resistensstrategi då den innehåller aktiva substanser som verkar på olika sätt på ogräsen.

Blåklint är på sina håll ett ökande problem och Saracen Delta har mer än 90% effekt på blåklint på våren. På stor blåklint kan det vara lämpligt att tankblanda med MCPA 750.
När du blandar MCPA 750 med Saracen Delta sänks temperaturkravet på MCPA 750 till 8°C istället för 12°C. För de stora arealer med höstvete som ska behandlas nu i vår ger detta möjlighet att börja tidigt. Titta gärna på blåklintförsöket från Östergötland 2018, där Saracen Delta + MCPA sopade banan med blåklint (98% effekt) och vallmo (99% effekt) (Ref. L5-300-2018).

För fält med gräsogräs går Saracen Delta går bra att tankblanda med Bayers gräsherbicider, dock ej Event Super.

Klicka här för försöksresultat.

Vill du satsa ytterligare på din gröda går det att tankblanda med Stabilan 750 SL för tillväxtreglerande effekt. I försök från 2018 har 1 L Stabilan + Gondor i höstvetets stadie 25 gett en merskörd på + 940 kg/ha mot obehandlat.

Har du riktigt bra höstvete kan en dubbelbehandling vara aktuellt. I samma försök gav
1 L Stabilan 750 SL följt av 0,4 L Trimaxx i stadie 39 en merskörd på + 990 kg/ha mot obehandlat. 
(Ref. L5-1050 2018 Hovgården Östergötland).

Klicka för resultat från försöket

Som du ser finns det många möjligheter med Saracen Delta

Ring oss om du har några frågor

Andreas Johansson: 070-227 50 08
Ingrid Bechtel: 0703-118 199

Länk till Saracen Delta

Länk till Stabilan

Länk till Trimaxx

Starane XL är ett registrerat varumärke av Corteva Agrosciences Cleave är ett registrerat varumärke av Adama Saracen Delta, Stabilan och Trimaxx är registrerade varumärken av Nufarm