MCPA 750 är ett effektivt ogräsmedel med resistensbrytande egenskaper och #1 på tistelkontroll i stråsäd

Stark, trygg och tillförlitlig

MCPA 750 är effektiv mot flera viktiga bredbladiga ogräs som exempelvis lomme, penningört, svinmålla, vallmo, blåklint, spillraps och spillplantor av Clearfeild raps.
MCPA 750 kan med fördel användas i insådden för en god etablering av vall/frögräs.
Det finns inga restriktioner mot efterföljande gröda efter användning av MCPA 750.

MCPA 750 är en mycket användbar tankblandningspartner i stråsäd, då den stärker upp mot flertalet svårbekämpade ogräs såsom blåklint och vallmo. Mot molke, och tistel är MCPA 750 bäst i klassen.

Teknisk information
Användningsområde Stråsäd (vete, råg, rågvete, korn och havre)
Aktiv substans MCPA 750g/L
Typ av formulering SL – flytande koncentrat
HRAC grupp Grupp O
Verkningssätt Fenoxisyra, påverkar auxin- processen i plantan
Dos 1,0 l/ha
Förpackningsstorlek 10 L
2 x 10 L transport förpackning

Fördelar

  • MCPA 750 är lätt att tankblanda med andra produkter
  • Flexibelt behandlingsfönster – fram till stadie 39 (flaggbladet helt synligt och flaggbladets slida just synlig.)
  • Mycket bra resistensbrytare på flertalet örtogräs
  • MCPA #1 på tistelkontroll
  • Mycket bra partner vid kontroll av blåklint och vallmo

 

Effektiv på svåra ogräs
Lomme Målla
Åkersenap Blåklint
Åkervinda Penningört
Åkertistel Gråbo
Åkerspergel Spillraps
Molke Vallmo
Förgätmigej