MCPA 750

Ogräsmedel

MCPA 750 är ett effektivt ogräsmedel med resistensbrytande egenskaper och #1 på tistelkontroll i stråsäd

Stark, trygg och tillförlitlig

Ett lösligt koncentrat innehållande 750 g / liter MCPA, (919 g/l som dimetylaminsalt).

Effektiv mot flera viktiga bredbladiga ogräs inklusive Lomme, penningört, svinmålla, vallmo, spillraps och spillplantor av Clearfeild raps.
MCPA 750 kan med fördel användas i insådden för en god etablering av vall/frögräs.
Inga restriktioner mot efterföljande gröda.
Mycket användbar tankblandningspartner i stråsäd, MCPA stärker upp mot flertalet svårbekämpade ogräs såsom blåklint, molke, tistel.
Verkningssättet i MCPA 750 ger ett mycket användbart verktyg för resistenshantering av ogräs som exempelvis vallmo och svinmålla.
Utvidgat användningsområde för användning mot ogräsbekämpning i lin och odlingar av rödklöverfrö.

Produktinformation
Användningsområde Stråsäd (vete, råg, rågvete, korn och havre)
Aktiv substans MCPA 750g/L
Typ av formulering SL – flytande koncentrat
HRAC grupp Grupp O
Verkningssätt Fenoxisyra, påverkar auxin- processen i plantan
Ogrässpektrum Lomme, penningört, spillraps, målla, molke, senap, tistel och åkervinda
Dos 1,0 l/ha
Förpackningsstorlek 10 L
2 x 10 L transport förpackning