Metaxon är ett effektivt ogräsmedel med resistensbrytande egenskaper och #1 för tistelkontroll i stråsäd.

Tidlös, trygg och tillförlitlig

Metaxon är effektiv mot flera viktiga örtogräs, exempelvis lomme, penningört, svinmålla, vallmo, blåklint, spillraps och spillplantor av Clearfield raps. Metaxon kan med fördel användas i insådder för god etablering av vall/frögräs. Det finns inga restriktioner för efterföljande gröda efter användning av Metaxon.

Metaxon är en mycket lämplig tankblandningspartner i stråsäd då den stärker effekten mot flertalet svårbekämpade ogräs som blåklint och vallmo. Mot tistel och molke är Metaxon bäst i klassen.

Teknisk information
Användningsområde Stråsäd (vete, råg, rågvete, korn och havre)
Aktiv substans MCPA 750g/L
Typ av formulering SL – flytande koncentrat
HRAC grupp Grupp O
Verkningssätt Fenoxisyra, påverkar auxinprocessen i plantan
Dos 1,0 l/ha
Förpackningsstorlek 10 L
2 x 10 L transport förpackning

Fördelar

  • Metaxon är lätt att tankblanda med andra produkter
  • Flexibelt behandlingsfönster – fram till DC 39 (flaggbladet helt synligt och flaggbladets slida just synlig.)
  • Mycket bra resistensbrytare på flertalet örtogräs
  • Metaxon #1 på tistelkontroll
  • Mycket bra partner vid kontroll av blåklint och vallmo

 

Effektiv på svåra ogräs
Lomme Målla
Åkersenap Blåklint
Åkervinda Penningört
Åkertistel Gråbo
Åkerspergel Spillraps
Molke Vallmo
Förgätmigej