Onze goede voornemens voor 2024? Samen bouwen aan een groenere toekomst met Agrirecover! 

Op bijna elk etiket staat het. Maar wat betekent Agrirecover? Agrirecover zet zich in voor een efficiënt inzamelsysteem voor lege verpakkingen en restanten van gewasbeschermingsmiddelen. Meld je aan op de website en ontdek hoe ook jij profiteert van dit initiatief. Bekijk de website: Agrirecover

 

AgriRecover (voorheen PhytofarRecover), opgericht in 1997 op initiatief van de gewasbeschermingsmiddelen industrie, zamelt bij professionele gebruikers lege verpakkingen van gewasbeschermingsmiddelen, meststoffen, biociden en zaden in die producten bevatten die door haar leden op de markt zijn gebracht in België en Luxemburg. Hierdoor kan de industrie voldoen aan haar verplichtingen uit de richtlijn verpakking en verpakkingsafval, de kaderrichtlijn afvalstoffen en het samenwerkingsakkoord van 4 november 2008.

De inzameling van lege verpakkingen vindt elk jaar plaats, van eind september tot eind november op meer dan 170 inzamelpunten, veelal bij groothandels in land- en tuinbouwproducten (distributeurs).

Als de verschillende fracties door de professionele gebruiker goed worden gesorteerd, is het inleveren op het inzamelpunt gratis.

Gespoelde verpakkingen van agrochemische producten kunnen worden gerecycled. Dit zijn voornamelijk HDPE-plastic verpakkingen die sinds 2013 in Duitsland worden gerecycled tot elektrische kabelmantels. Niet-gespoelde verpakkingen, en restanten worden verbrand met terugwinning van energie (valorisatie).