DiPel DF (10113P/B) is een biologisch rupsenbestrijdingsmiddel gebaseerd op de bacterie Bacillus thuringiensis kurstaki van de stam ABTS-351 (IRAC code 11A). Het is geformuleerd als een ‘Dry Flowable’, ook wel een water dispergeerbaar granulaat genoemd. DiPel DF is toepasbaar in zowel onbedekte als bedekte teelten.

Snelle links

Toepassingsinformatie
Relevante proeven
IOBC

 

 • Erkenningsnummer: 10113P/B.
 • Fruitbomen en-struiken.
 • Aardbeien.
 • Druivelaars.
 • Erwten en bonen.
 • Diverse slagewassen.
 • Diverse vruchtgroenten.
 • Diverse groentegewassen.
 • Diverse kruiden.
 • Siergewassen.
 • Verpakking: 24 x 500 g en 6 x 1KG

 

Hoe werkt DiPel DF?

 1. Bij waarneming rupsen wordt DiPel DF ingezet.  De rups eet van met DiPel DF behandeld blad.  De krachtige formulering is UV-bestendig en regenvast. Hierdoor is de actieve stof (kristallen bestaand uit Cry eiwitten) optimaal aanwezig voor de rups. 
 2. Eenmaal binnen de rups vallen de kristallen uiteen in individuele Cry eiwitten onder invloed van de hoge pH in de darmen van de rups.  
 3. In oplossing binden de Cry eiwitten aan verschillende receptoren aan de darmwand van de rups. Dit zorgt voor gaten in het maag- darmkanaal, waardoor de rups sterft.   

 

Wat zijn de voordelen van DiPel DF?

 • Veilig voor natuurlijke vijanden en residuvrij 
 • Goede UV-bestendige en regenvaste formulering 
 • Breedwerkend door variatie aan Cry eiwitten  
 • Ongevoelig voor resistentie 
 • Staat op lijst gewasbeschermingsmiddelen toegelaten in biologische landbouw

Hiernaast een overzicht van de verschillende Cry eiwitten die Bacillus thuringiensis kurstaki produceert. In DiPel DF zijn 4(!) verschillende Cry eiwitten aanwezig.  

Ook de gelijke verdeling van de eiwitten is uniek. Het kleinste aandeel (1Aa) is nog steeds 15%, daarop volgen 2Aa, 1Ac en 1Ab met respectievelijk 22%, 23% en 39%. Hierdoor wordt een breed scala aan rupssoorten effectief bestreden. 

In het kader van resistentiemanagement is deze eiwitsamenstelling ook voordelig. Een rups moet resistentie ontwikkelen tegen 4 in hoge concentratie aanwezige toxine-eiwitten voordat hij resistent is tegen DiPel DF! 

 

Relevante proeven
De onderstaande proef is uitgevoerd door Vertify in opdracht van het sluitkoolplatform in witte kool. In deze proef werden verschillende biologische producten getest om ook naar de toekomst toe te weten wat de producten kunnen bijdragen aan een effectieve rupsenbestrijding. Hierin kwam de combinatie DiPel DF + Hi-Wett erg sterk uit de bus. Dit object deed niet onder voor witte kool geteeld onder gaas! 

Kennisartikelen/ testimonials

 

Toepassingsinformatie

 • 100-200g / 100 liter water
 • Herhalen na 7 dagen en bij snelle toename van blad (bedekking houden!)
 • Eventueel middel met uitvloeiende werking toevoegen.
 • Let op: zorg dat de pH van de spuitvloeistof niet boven de 7 komt.

 

Spuittechniek
DiPel DF kan het best gespoten worden met een fijne druppel, dit om een optimale verdeling in het gewas te waarborgen en afstroming te voorkomen. Dit zorgt ervoor dat de rups bij vraat sneller DiPel DF zal binnenkrijgen.

 

IOBC
Deze informatie zal later toegevoegd worden.