Od 1 czerwca bieżącego roku obowiązuje zupełnie nowa, rozszerzona rejestracja selektywnego herbicydu Achiba 05 EC. Zakres stosowania został powiększony o uprawy małoobszarowe, w tym liczne gatunki roślin bobowatych.

Rozszerzona rejestracja preparatu Achiba 05 EC

Rejestracja rozszerzona o uprawy małoobszarowe

Bób, fasola szparagowa, groch siewny cukrowy, soja, pietruszka korzeniowa, pomidor, słonecznik… – to tylko niewielka część upraw, w których zastosowanie ma rozszerzona rejestracja preparatu Achiba 05 EC. Dodatkowo, preparat można również zastosować w uprawie topinamburu z przeznaczeniem na skarmianie dzikich zwierząt. Ma to szczególne znaczenie w rejonach, gdzie pasy ochronne topinamburu ograniczają zagrożenie upraw spowodowane żerowaniem dzików.

Nowa zaktualizowana etykieta

Aktualizacja etykiety Achiba 05 EC to doskonała informacja dla wszystkich rolników mających problem z chwastami jednoliściennymi w wymienionych uprawach. Wśród wrażliwych chwastów wymienione są tak uporczywe gatunki, jak perz, chwastnica jednostronna czy miotła zbożowa. Zlekceważenie zagrożenia z ich strony może skutkować wtórnym zachwaszczeniem pola, a w konsekwencji koniecznością wykonania większej ilości zabiegów jesienią, co przekłada się na dodatkowe koszty.

W bobowatych ważne są nie tylko opryski herbicydowe

Zabiegi herbicydowe, zwłaszcza w roślinach bobowatych mają szczególne znaczenie na początku okresu wegetacyjnego. Silna presja ze strony chwastów sprawia, że rozwój roślin uprawnych jest ograniczony. W takich warunkach siewki są “wyciągnięte” i wiotkie, rozpoczynają później wejście w okres plonowania. Wpływa to niekorzystnie na jakość plonu i znacząco utrudnia jego zbiór. Nie bez znaczenia jest również konkurencja o makro- i mikroelementy dostępne w glebie. Wraz z wzrostem zachwaszczenia jest ich mniej dla roślin uprawnych, co powoduje konieczność dodatkowego dostarczenia niezbędnych składników odżywczych. Dlatego też, opryski na chwasty wykonane w odpowiedniej fazie rozwojowej mogą mieć tak samo istotny wpływ na plon jak zabiegi ochronne i nawożenie.

Dzięki zawartości selektywnie działającej substancji aktywnej, jaką jest chizalofop-p etylowy nie ma ryzyka uszkodzenia upraw poprzez zastosowanie herbicydu. Również wyjątkowo korzystny jest krótki okres rozkładu środka w środowisku – po zastosowaniu Achiba 05 EC pierwsze zboża mogą zostać wysiane już po 6 tygodniach, natomiast brak jest ograniczeń w siewie roślin dwuliściennych. Wspomniane cechy doskonale współgrają z wyjątkową skutecznością – w przeciwieństwie do preparatów generycznych, dostawcą substancji aktywnej jest jej oryginalny producent – Nissan Chemical Industries Ltd.

Nowa etykieta do pobrania znajduje się TU