Polskie prawo nakłada obowiązek odpowiedniego postępowania z pustymi opakowaniami po środkach ochrony roślin. Za niewłaściwe zagospodarowanie odpadów niebezpiecznych grozi kara w postaci grzywny oraz zmniejszenia, a nawet odebrania dotacji unijnych. Rolniku, poznaj podstawowe zasady zwrotu opakowań, określone przez PSOR i upewnij się, że działasz zgodnie z prawem!

Warto wiedzieć! Corocznie w Polsce sprzedaje się ponad 50 tys. ton środków ochrony roślin. Dzięki działaniom PSOR – od 2009 roku udaje się odzyskać 60% spośród sprzedanych pakowań.

Gdzie oddać puste opakowania po środkach ochrony roślin?

Zużyte opakowania powinny zostać oddane do punktu sprzedaży – sklepu lub hurtowni środków ochrony roślin. Następnie zostają przekazane firmom specjalizującym się w utylizacji odpadów niebezpiecznych. Większość opakowań jest unieszkodliwiana w specjalnych spalarkach, eliminujących zagrożenie dla środowiska. Wyrzucanie ich do zbiorowych pojemników na śmieci, wynoszenie do lasu, palenie we własnym zakresie czy wykorzystywanie ich jako pojemniki do przechowywania, np. narzędzi – jest niebezpieczne i surowo zabronione prawem.

Zwrócenie pustych opakowań po preparatach jest bezpłatne, nie wymaga paragonu czy faktury. Nie musi również odbywać się w tym samym punkcie sprzedaży, w którym dokonaliśmy zakupu (najbliższy punkt odbioru możesz wyszukać poprzez stronę: http://systempsor.pl/punkty-odbioru/).

Ważne! Sklepy prowadzące sprzedaż środków ochrony roślin mają prawny obowiązek przyjęcia opakowań. Po przekazaniu opakowań do punktu zbiórki lub do sklepu kończy się odpowiedzialność prawna rolnika za unieszkodliwienie opakowania.

Pamiętaj, że nie wszystkie opakowania po środkach ochrony roślin należy zwracać do punktów odbioru. Puste opakowania po środkach nietoksycznych, niezagrażających środowisku naturalnemu – można potraktować jak zwykłe odpady. Jeśli nie jesteś pewien co do toksyczności produktu – koniecznie poszukaj odpowiedniej informacji na etykiecie. Jeśli etykieta została opatrzona jednym z trzech piktogramów wskazujących na silną toksyczność środka (jak na obrazu poniżej) – bezwzględnie zwróć opakowanie do punktu sprzedaży!

Jak przygotować opakowania do zwrotu?

Zanim zwrócisz puste opakowanie po środku ochrony roślin do punktu sprzedaży, upewnij się, że nie ma w nim pozostałości produktu. W tym celu powinieneś trzykrotnie przepłukać je wodą – tak, by usunąć z niego resztki potencjalnie niebezpiecznej substancji. Popłuczyny należy wykorzystać do oprysku
– wylewanie ich do zlewu lub kanalizacji stwarza poważne zagrożenie dla środowiska naturalnego.
Zasada płukania opakowań nie obowiązuje dla torebek foliowych i papierowych.

Uwaga! Nie ma obowiązku natychmiastowego zwrotu opakowań po środkach ochrony roślin.
Pod warunkiem, że zostaną odpowiednio odizolowane (zamknięte w szczelnym pojemniku, z dala od pasz dla zwierząt) – mogą być tymczasowo składowane – tak, by uzbierać większą ich ilość, a następnie oddać je do punktu zbiórki.

Właściwe postępowanie z pustymi opakowaniami po środkach ochrony roślin ułatwią materiały multimedialne udostępnione przez PSOR:

https://www.youtube.com/watch?v=BWOi93O3log&feature=youtu.be

 

Więcej informacji odnajdziesz na stronie: http://systempsor.pl/