hidden_popup

Okres późno-jesiennego rozwoju pszenicy ozimej daje możliwość przeprowadzenia zabiegów zwalczania chwastów. Rozwój fizjologiczny rośliny na początku wegetacji pozwala na zastosowanie herbicydów. Ze względu na specyficzność wzrostu, zabieg późnego odchwaszczania przypadnie na okres co najmniej początku krzewienia (BBCH 21). 

Przed początkiem krzewienia zabiegów nie warto przeprowadzać ponieważ roślina zmienia swoją strategię zaopatrzenia w składniki, z ziarniaków do zaopatrzenia korzeniowego. Ingerencja w tym czasie niepotrzebnie zmniejszy plon ziarna średnio o 0,5 dt/ha. Na ogół stosowanie preparatów doglebowych w tym okresie nie daje już zadowalającej efektywności, szczególnie wobec chwastów dwuliściennych, w sprzyjających warunkach (gleba nieprzesuszona) można jeszcze stosować chlorotoluron (Lentipur Flo 500 SC). Substancja ta oprócz gatunków takich jak rumianowate, gwiazdnica pospolita, gorczyca polna, rdesty, chaber bławatek, jasnoty, zwalcza uciążliwą miotłę zbożową. 

Późne odchwaszczanie wiąże się z ryzykiem wystąpienia szkód na skutek obniżenia temperatury powietrza. Pod tym względem substancje można uszeregować od najbardziej niekorzystnych do najmniej szkodliwych, odpowiednio: grupa sulfonylomoczników, pendimetalina, chlorotoluron (Lentipur Flo 500 SC), flufenacet (Shelter 500 SC, Saracen Delta Complex), diflufenikan (Saracen Delta 550 SC). 

Wśród gatunków chwastów trudnych do zwalczania wyróżnia się miotłę zbożową (wykazującą odporność na substancje z grupy sulfonylomoczników, jodosulforonu) oraz wyczyniec polny, stokłosy, gatunki są bardzo konkurencyjne oraz wykazują tendencję do uodparniania się. 

Skuteczne zwalczanie miotły zbożowej i wyczyńca polnego umożliwia chlorotoluron, substancja o działaniu doglebowym i nalistnym, można ją stosować, aż do wystąpienia przymrozków. Substancja ta jest inhibitorem fotosyntezy, występuje bardzo małe ryzyko wytworzenia odporności. Wśród substancji o bardzo małym ryzyku nabycia odporności przez rośliny jest diflufenikan, ogranicza tworzenie barwników fotosyntezy. 

Dobrym rozwiązaniem jest mieszanina flufenacetu z metrybuzyną, jednak taki zabieg trzeba wykonać wcześniej, najlepiej do fazy 3 liści (BBCH 13). Mieszanina jest najbardziej skuteczna w fazie rozwoju chwastów od liścieni do pierwszego liścia właściwego, na glebę dobrze doprawioną bez brył. 

Pinoksadem jest zalecany do zwalczania oby chwastów uciążliwych, ma bardzo dobrą skuteczność, zwalcza zarówno miotłę i wyczyńca polnego. Mechanizm nabycia odporności jest umiarkowany. Substancję można stosować od fazy BBCH 11 do zakończenia jesiennej wegetacji. 

Zastosowanie połączenia trzech substancji obniża ryzyko wzrostu odporności mezosulfuronu, jodosulfuronem z diflufenikanem daje bardzo duże spektrum zwalczanych chwastów w tym miotły zbożowej oraz wyczyńca polnego. Taką kombinację można już stosować od fazy 3-4 liści do końca wegetacji, chwasty zwalczane w mieszance, można skutecznie ograniczyć: dymnica pospolita, fiołek polny, gorczyca polna, gwiazdnica pospolita, jaskier polny, jasnota purpurowa, jasnota różowa, mak
polny, maruna bezwonna, miotła zbożowa, niezapominajka polna, przetaczniki, przytulia czepna, rumian polny, rzodkiew świrzepa, samosiewy rzepaku, tasznik pospolity, tobołki polne, wiechlina
roczna, wyczyniec polny.

Wyczyniec polny w zbożach jest zwalczany przez takie substancje czynne, jak: flufenacet, prosulfokarb, diflufenikan, pendimetalina, fenoksaprop-P etylowy, pinoksaden, piroksulam, mezosulfuron metylowy, chlorotoluron.

Flufenacet możemy zastosować powschodowo na jesieni, oprócz miotły zbożowej możemy zwalczyć inne chwasty takie jak: rumian polny, stokłosa bezostna, życica trwała.

Prosulfokarb możemy stosować na jesieni, w celu zwalczania chwastów gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, komosa biała, miotła zbożowa, przetacznik bluszczykowy, przetacznik perski, przytulia czepna.

Piroksysulam możemy stosować w okresie jesiennym od fazy 21 BBCH, zwalczeniu ulegną chwasty: gwiazdnica pospolita, maruna bezwonna, miotła zbożowa, przetacznik bluszczykowy, przetacznik perski, rumian polny, samosiewy rzepaku, tasznik pospolity

Mając na uwadze powyższe propozycje, wybór strategii należy dostosować do własnych warunków polowych osiągając skuteczne narzędzia do zwalczania chwastów uciążliwych.