ACETAMIPRYD

Typ: insektycyd

Mechanizm działania: Agonista nikotyny, grupa IRAC 4A

Grupa chemiczna: neonikotynoidy

Opis działania: Substancja systemiczna, o działaniu wgłębnym i translaminarnym. Reaguje na nikotynowe receptory acetylocholiny zlokalizowane w komórkach nerwowych owadów. Acetamipryd nie podlega rozkładowi przez acetylocholinoesterazę, powodując nadreaktywność, skurcze mięśni a w konsekwencji śmierć owada. Efekt działania jest szybki, owady giną po kilku godzinach po kontakcie z substancją lub po jej spożyciu.

Warunki stosowania: Działanie substancji w szerokim zakresie temperatury. Brak szczególnych wytycznych do stosowania. Nie stosować przed i po deszczu.