BROMUKONAZOL

Typ: fungicyd

Mechanizm działania: Inhibitor ergosterolu, grupa FRAC G1 DMI

Grupa chemiczna: triazole

Opis działania: Substancja o działaniu układowym, do stosowania prewencyjnego, leczniczego i wyniszczającego. Hamuje rozwój zarodników grzybów, w konsekwencji uniemożliwiając wzrost grzybni. Bardzo dobrze przemieszcza się wewnątrz organów rośliny.

Warunki stosowania: Substancja może być stosowana w temperaturze od 12 stopni Celsjusza. Należy unikać wykonywania zabiegów bezpośrednio przed i po deszczu lub gdy rośliny są mokre.