CHLOROTOLURON

Typ: herbicyd

Mechanizm działania: inhibitor fotosyntezy na poziomie fotosystemu II – gruppa HRAC C2

Grupa chemiczna: pochodne mocznika

Opis działania: Substancja pobierana jest zarówno przez liście jak i korzenie. Działa zakłócając proces fotosyntezy w roślinie.

Warunki stosowania: Optymalna temperatura do zastosowania wynosi od 0 do 15 stopni Celsjusza. Stosowanie środka w temperaturze powyżej 30 stopni Celsjusza jest niedozwolone. Zabieg można wykonać w temperaturze poniżej zera, do -3 stopni Celsjusza, pod warunkiem, że gleba nie jest pokryta śniegiem. Najlepszy efekt widoczny jest na wilgotnej glebie.