DIFLUFENIKAN

Typ: herbicyd

Mechanizm działania: Inhibitor biosyntezy karotenoidów na poziomie funkcjonowania desaturazy fytonowej (PDS) – grupa HRAC F1

Grupa chemiczna: fenoksynikotynoanilidy

Opis działania: Substancja działa najlepiej na młode, mocno rozwijające się chwasty, głownie w momencie przebijania się ich przez wierzchnią warstwę gleby. Jest substancją słabo przemieszczającą się, dlatego działa głównie kontaktowo. Zapewnia ochronę do 8 tygodni po zastosowaniu.

Warunki stosowania: Pomimo działania doglebowego, ma bardzo wysokie wymagania pogodowe. Najlepiej stosować na wilgotną glebę, w temperaturze nie niższej niż 8 stopni Celsjusza. Optymalne stosowanie w temperaturze od 10 do 20 stopni Celsjusza. Należy unikać stosowania w temperaturze powyżej 22 stopni Celsjusza.