MCPA

Typ: herbicyd

Mechanizm działania: Działanie podobne do auksyny roślinnej – kwasu indolilooctowego (IAA) – grupa HRAC O

Grupa chemiczna: kwasy fenoksykarboksylowe

Opis działania: Substancja o działaniu układowym, do stosowania głównie nalistnie. Zakłóca równowagę hormonalną chwastów oraz syntezę białek, przemieszczając się we floemie i ksylemie ze składnikami mineralnymi i wodą.

Warunki stosowania: Za optymalną temperaturę stosowania uważa się 20 stopni Celsjusza. Nie należy stosować substancji poniżej 10 stopni i powyżej 25 stopni Celsjusza. Należy szczególnie zadbać o to, żeby temperatura po zabiegu nie spadła poniżej 5 stopni.