PROCHLORAZ

Typ: fungicyd

Mechanizm działania: Inhibitor ergosterolu, grupa FRAC G1 DMI

Grupa chemiczna: imidazole

Opis działania: Substancja o działaniu wgłębnym do stosowania prewencyjnego i leczniczego. Hamuje rozwój zarodników grzybów, w konsekwencji uniemożliwiając wzrost grzybni. Bardzo dobrze przemieszcza się wewnątrz organów rośliny.

Warunki stosowania: Optymalna temperatura do zastosowania wynosi od 12 do 20 stopni Celsjusza. Należy unikać wykonywania zabiegów bezpośrednio przed i po deszczu lub gdy rośliny są mokre.