TEBUKONAZOL

Typ: fungicyd

Mechanizm działania: Inhibitor ergosterolu, grupa FRAC G1 DMI

Grupa chemiczna: triazole

Opis działania: Substancja o działaniu układowym powodująca zahamowanie produkcję ergosterolu, który wchodzi w skład błon komórkowych grzybów. W konsekwencji rozwój grzybni jest niemożliwy.

Warunki stosowania: Środki z substancją należy stosować kiedy temperatura powietrza jest wyższa niż 12 st. Celsjusza. Należy unikać wykonywania zabiegów bezpośrednio przed i po deszczu. Stosować należy w taki sposób aby nie narażać owadów pożytecznych na bezpośredni kontakt z cieczą roboczą, najlepiej w okresie po oblocie np. wieczorem.