TRIBENURON
METYLOWY

Typ: herbicyd

Mechanizm działania: Inhibitor funkcjonowania syntezy acetolaktanowej (ALS) – grupa HRAC B

Grupa chemiczna: pochodne sulfonylomocznika

Opis działania: Substancja jest substancją selektywną, głównie pobieraną przez liście i w mniejszym stopniu przez korzenie. Zatrzymanie wzrostu chwastów następuje od razu, a proces zamierania trwa od jednego tygodnia do trzech tygodni.

Warunki stosowania: Można stosować na wszystkich rodzajach gleb na których uprawia się zboża. Stosowanie w warunkach suszy lub w okresie ulewnych deszczy może powodować zmniejszenie pobieranie substancji czynnej.