TRINEKSAPAK
ETYLU

Typ: regulator wzrostu

Mechanizm działania: Inhibitor giberelin

Grupa chemiczna: cykloheksadiony

Opis działania: Jest pobierana przez roślinę przez liście i źdźbła. Substancja przenoszona jest do tkanek merystematycznych zapobiegając nadmiernemu wydłużaniu się międzywęźli. Nie powoduje redukcji długości i masy korzeni. Skrócenie i usztywnienie źdźbeł zbóż zapobiega wyleganiu łanu.

Warunki stosowania: Intensywność działania zależy od fazy rozwojowej rośliny uprawnej, odmiany, stanowiska oraz warunków atmosferycznych. Optymalnie działa w temperaturze od 10-15 stopni Celsjusza i przy dobrym nasłonecznieniu. Najsilniejszemu skróceniu ulegają międzywęźla intensywnie wydłużające się w okresie stosowania środka.