Gaat u voor een topopbrengst in granen?
Wintergranen en in mindere mate zomergranen vormen een belangrijk aandeel op elk akkerbouw- of landbouwbedrijf. Vaak wordt een kwart of meer van de beschikbare en meestal dure grond, voor dit gewas benut. Graantelers zijn er vaak trots op dat hun gewas goed presteert met hoge opbrengsten per hectare. Aan de andere kant is men vaak ook teleurgesteld over wat er onder aan de streep van de teelt overblijft. Men is daarom vooral ook kritisch op de kosten. Hoe ver moet je gaan bij het maken van kosten, om voor die maximale opbrengst te gaan?

Onkruidbestrijding
Het beheersen of bestrijden van onkruiden in granen is om meerdere redenen belangrijk. In de eerste plaats nemen onkruiden ruimte in en leggen beslag op bodemvocht en voedingsstoffen. Meer onkruiden betekent per definitie een lagere opbrengst. Daarnaast kunnen in granen diverse breedbladige (dicotyle) onkruiden met het voorjaarspakket van Nufarm uitstekend worden bestreden. Hierdoor wordt de onkruiddruk in volggewassen beperkt.

Het is daarom belangrijk om onkruiden effectief en kostenefficiënt te bestrijden. Het is goed om te weten dat je daarbij kunt vertrouwen op phenoxies of wel groeistofachtige middelen (denk aan MCPA, en Duplosan Super). Deze breedwerkende en relatief goedkope middelen passen perfect in de onkruidstrategie in granen.

Schimmelziekten in granen
Schimmelziekten komen in elke fase voor. Ze worden daarom ook wel onderscheiden in kiem-, voet-, blad- en aarziekten. Na opkomst richt de ziektebestrijding zich vooral op blad- en aarziekten. Een aantal veelvoorkomende ziekten zijn gele roest septoria en aarfusarium. Maar ook sneeuwschimmel, meeldauw en bruine roest worden regelmatig aangetroffen. Dit betekent dat je als graanteler bij voorkeur breedwerkende en kostenefficiënte middelen inzet om in elke groeifase de plant optimaal te beschermen.

Met het middel Soleil (met de twee werkzame stoffen tebuconazool en bromuconazool) worden schimmelaantastingen preventief en curatief bestreden. Deze combinatie van twee actieve stoffen is breed inzetbaar vanaf einde uitstoeling tot een behandeling tegen afrijpingsziekten.

Groeiregulatie en halmverkorters
Legering is een groot risico in de graanteelt. Meestal als gevolg van harde regen en wind. Dat risico voorkom je met groeiregulatoren. Groeiregulatoren zorgen voor een korter en steviger gewas en voor een betere wortelontwikkeling. Toepassing draagt hierdoor niet alleen bij aan het voorkomen van legering. Ook is er sprake van een opbrengstverhoging na toepassing.

Nufarm is sterk in dit segment groeiregulatoren met Trimaxx®Ephon Top en Stabilan 750 oplossingen.