Phytophthora infestans in aardappelen
Niet voor niets wordt Phytophthora infestans wel de aardappelziekte genoemd. Bekend zijn de verhalen van volledige oogsten die verloren gingen. Gelukkig liggen die tijden achter ons. Dankzij de kennis die we nu hebben en de middelen die die de aardappelplant beschermen. Maar het probleem onderschatten. Dat is vragen om problemen. Alle reden om alert te zijn. Zeker na wederom een zachte winter en een jaargang (2021) met lokaal veel phytophthoradruk.

Opslag aardappelen is vaak de eerste infectiebron
De bestrijding van Phytophthora begint met het voorkomen van nieuwe infecties. De belangrijkste infectiebron in het voorjaar komt uit aardappelopslag. Zeker na zachte winters (die steeds vaker regel dan uitzondering zijn), is dit een belangrijke eerste infectiebron. Regen en wind zorgen dat sporen zich daarna kunnen verspreiden. Niet voor niets zijn aardappeltelers verplicht om maatregelen te nemen om aardappelziekte te voorkomen en te bestrijden zoals door het

  • afdekken van aardappelhopen
  • bestrijden van grote ziektehaarden
  • bestrijden van opslagplanten van aardappelen.

Verwachtingen 2022 Phytophthora
Hoe hoog de ziektedruk in 2022 zal zijn, dat is afhankelijk van diverse factoren. Feit is dat er in 2021 veel problemen waren. Dat is een rede om alert te zijn. Sporen kunnen overleven in de bodem en via waardplanten (zoals aardappelopslag) zorgen voor nieuwe infecties. Kortom alle reden om alert te zijn en op tijd te starten met de gewasbescherming.

Hoe hoog de ziektedruk wordt, is natuurlijk afhankelijk van diverse factoren. Door bijvoorbeeld lange bladnatperiodes en relatief hoge temperaturen in het voorjaar, kunnen er al vroeg in het seizoen infecties ontstaan. Is er sprake van droge en schrale periodes, dan is de kans op vroege Phytophthora een stuk kleiner.

Preventie, preventie en nog eens preventie
Door de plant structureel te beschermen met preventief werkende middelen wordt de kans op aantasting tot een minimum beperkt. Dat weet elke teler. Toch is de verleiding soms groot om de spuitschema’s wat op te rekken. Zeker bij mooi droog weer. Bedenk dan wel dat als er een omslag plaatsvindt de situatie in een paar dagen kan kantelen. Sluimerend aanwezige bronnen in de omgeving, dat kan vanuit opslag en volkstuinen (vaak geteeld zonder gewasbescherming) zijn, kunnen zich razendsnel verspreiden. Met alle gevolgen van dien.

Lees meer over ons middel Canvas dat aardappelen beschermt tegen Phytophtora. Canvas kan 6 keer worden ingezet vanaf stabiele vegetatie.  Door de uitstekende knolbescherming past Canvas ook perfect in de laatste bespuitingen.