Telen met minder residu
De land- en tuinbouw staat voor flinke uitdagingen. Het aantal middelen dat beschikbaar is om ziekten, plagen en onkruiden met chemische middelen te bestrijden, neemt af. Minder middelen krijgen een toelating en bestaande toelatingen worden ingetrokken. De noodzaak om hierop te anticiperen is groot. En dat gebeurt al op grote schaal, met middelen die nuttige organismen sparen en met minder of geen residu.

Regulier of biologisch telen
De reguliere teelt en de biologisch teelt. Het zijn twee verschillende werelden. Tenminste zo lijkt het. Toch zijn er ook belangrijke overeenkomsten. Beide groepen telers streven naar een gezond eindproduct en een opbrengst van goede kwaliteit. De kans is groot dat telers de komende jaren meer naar elkaar toegroeien. Want ook in de reguliere teelt komt er steeds meer aandacht voor de ‘weerbare’ plant en is er meer belangstelling voor natuurlijke (biologische) bestrijding van ziekten en plagen. Zeker is dat we hierbij veel van elkaar kunnen leren en dat we openstaan voor nieuwe technieken en methodes.

Bedekte teelt loopt voorop
In tal van bedekte teelten wordt al gebruik gemaakt van middelen en methodes zonder residu. Denk aan de bestrijding van trips en witte vlieg met roofwantsen en roofmijten. Daarnaast zijn ook biologische middelen als Dipel DF en NeemAzal-T/S tegen vretende en zuigende insecten zoals rupsen en luizen, al flink ingeburgerd. Ook schimmelziekten als meeldauw en valse meeldauw worden in toenemende mate effectief met biologische middelen als Fado bestreden. Hierbij worden de telers begeleid door vakspecialisten van lokaal gevestigde gewasbeschermingsbedrijven.

Biologische middelen in de akkerbouw en vollegrond
Ongetwijfeld gaat ook de akkerbouw en vollegrondstuinbouw de komende jaren inzetten op minder middelengebruik door middel van een weerbaarder gewas. In de markt zijn tal van initiatieven, denk bijvoorbeeld aan de inzet van biostimulanten. Ook de inzet van effectieve middelen zonder residu passen in dat plaatje. De bestrijding van de coloradokever in aardappelen bijvoorbeeld is prima mogelijk met NeemAzal-T/S. En ook voor de bestrijding van rupsen, witte vlieg, trips en luizen zijn er biologische middelen. Juist daarom is het belangrijk dat de land- en tuinbouw meer vertrouwd raakt met deze middelen.

NuBio van Nufarm
Onder de naam NuBio vallen de biologische middelen die Nufarm voert. De verwachting is dat het aantal middelen de komende jaren verder gaat uitbreiden. Nieuwe middelen en nieuwe toelatingen maken het straks steeds beter mogelijk te telen met minder residu. Kijk voor meer informatie over het huidige aanbod op www.nufarm.com/be/nubio