In de koolteelt veroorzaken verschillende rupsen zoals koolmot, koolwitje en kooluil veel schade. Kenmerkend is de vraatschade aan blad en kool en de vervuiling van het gewas. Toelatingen van effectieve middelen tegen rupsen, zijn niet langer inzetbaar of staan onder druk. Dit betekent dat kooltelers op een andere manier rupsenvraat moeten tegengaan. DiPel DF past perfect in die nieuwe aanpak. DiPel DF spaart natuurlijke vijanden waardoor de plaagbestrijding verder in het seizoen goed beheersbaar blijft. DiPel DF is breed toegelaten in de koolteelt.

 

Rupsenbestrijding met DiPel DF  in de koolteelt

  • In sluitkool en spruitkool is DiPel DF de ideale start ter bestrijding van rupsen.
  • Door het sparen van de natuurlijke vijanden blijft de plaagbestrijding ook verder in het seizoen beheersbaar.
  • DiPel DF is breed toegelaten in de koolteelt.
  • DiPel DF komt sterk uit de proeven en is zeer effectief.
  • Geen residu.
  • Nog nooit resistentie aangetoond.

 

Rupsen bestrijden en biologie sparen in de koolteelt
In de koolteelt is de biologie in het gewas, door minder beschikbare middelen, veel belangrijker geworden. In het veld aanwezige sluipwespen en kevers zoals het lieveheersbeestje, zijn belangrijk om luis, rups en witte vlieg te beheersen. Vroege inzet van chemie verstoort dit evenwicht. Dit geldt niet voor DiPel DF (een BtK). Met de inzet van DiPel DF worden natuurlijke vijanden gespaard en worden rupsen bestreden. Zo kan de koolteler over een langere periode en met minder beschikbare chemie, rupsenplagen goed blijven beheersen.

 

DiPel DF: doodt rupsen in kool snel en effectief
De werkzame stof van DiPel DF is de bacterie: Bacillus thuringiensis Kurstaki (BtK). Deze van nature in de grond voorkomende bacterie, is een specialist in het doden van rupsen. DiPel DF geeft een snelle vraatstop door de vorming van kristallen in de rups waarna de rups binnen drie dagen sterft. DiPel DF is een middel met indrukwekkende prestaties. Zo wordt het al tientallen jaren met succes in bedekte teelten toegepast. Resistentie is nog nooit aangetoond. Dat heeft alles te maken met de mix van vier werkzame toxines die ingrijpen op de biologie. Nu steeds minder chemische middelen in de vollegrondsgroenteteelt zijn toegelaten, wordt de rol BtK’s, waaronder DiPel DF valt, belangrijk voor kooltelers.

DiPel DF presteert uitstekend in spruitkool en sluitkool
Omdat al langere tijd duidelijk was dat de koolteelt middelen ging verliezen, is Nufarm enkele jaren geleden gestart met proeven in de koolteelt op vollegrond. En dan vooral in spruitkool en sluitkool. Beide koolteelten hebben een relatief lange teeltcyclus waarbij het belangrijk is om de natuurlijke biologie (sluipwespen en kevers) optimaal te benutten. Uit de proeven komt naar voren dat DiPel DF daarbinnen uitstekend presteert en de rupsenplagen goed weet te beheersen. Onderstaand de resultaten van proeven in spruitkool en sluitkool (2022) waarbij nauw is samengewerkt met zowel het sluitkool- als het spruitkoolplatform.

 

Rupsenbestrijding in bloemkool en broccoli
Kan DiPel DF ook worden ingezet in andere koolsoorten zoals bloemkool en broccoli? Het antwoord daarop is: jazeker. DiPel DF is breed toegelaten in de koolteelt en diverse andere vollegrondsgroente teelten. Ook in teelten met een veel kortere groeicyclus. Het is de afweging van de teler om te bepalen of deze gebruik wil maken van DiPel DF waarmee natuurlijke vijanden worden gespaard en residu wordt verlaagd.

 

Advies en schema rupsenbestrijding sluitkool en spruitkool
Vanaf eind april/begin mei zijn koolwitje (groot en klein) actief. Kort daarna, vanaf mei, gevolgd door koolmot en kooluil. Het is belangrijk om zo vroeg mogelijk, als de eerste eieren of kleine rupsen worden gemonitord, een bespuiting met DiPel DF uit te voeren. Afhankelijk van de plaagdruk mag een bespuiting met DiPel DF een aantal keren worden herhaald.

 

NeemAzal-T/S tegen koolwittevlieg en melige koolluis
Om ook na de behandelingen met DiPel DF de natuurlijke vijanden te sparen, kan het spuitschema worden aangevuld met NeemAzal-T/S (werkzame stof azadriachtine-A). Dit middel is sterk op luis en witte vlieg, met een nevenwerking op rups.

 

Tips en adviezen rupsenbestrijding in de koolteelt

  • DiPel DF vraagt om een nog betere monitoring en om vroeg ingrijpen.
  • In koolgebieden zoals in West-Vlaanderen is de rupsen plaagdruk vaak hoger en is meer en vaker ingrijpen nodig.
  • Zorg voor een goed schema, maar blijf afhankelijk van plaagdruk sturen. Overleg met collega-telers of adviseurs.
  • Verhoog de effectiviteit van de bespuiting indien nodig met een uitvloeier.

 

schema koolteelt

 

 

Meer informatie

Productpagina

Bezoek onze productpagina DiPel DF  voor informatie over onder andere toelatingen en het etiket.

Bent u teler?

Voor meer informatie kunt u terecht bij uw leverancier van gewasbeschermingsmiddelen.

Bent u adviseur?

Neem contact op met:
Tjeerd Peeters (Technical Advisor Nederland); tel. +31 (0)6-51224563; email: [email protected]

Gerwin Murre (Technical Advisor Nederland), tel. +31 (0)6-26625355. email: [email protected]

Gilles Callens (Key account Belux / Customer marketing mng BNL), tel. +32 472 222 483. email: [email protected]