Regulatory wzrostu są coraz chętniej używane przez rolników. Podstawowym zadaniem regulacji wzrostu jest przeciwdziałanie wyleganiu zbóż. Ważne jest też prawidłowe prowadzenie łanu, tak aby uzyskać maksymalny plon. Obie te korzyści można łatwo osiągnąć, wykonując odpowiednie zabiegi.

W przypadku zbóż jarych często wystarcza 1 zabieg w niedużej dawce. Na ogół regulacja wzrostu przypada już  na okres ciepłej wiosennej pogody. Są to dobre warunki do działania tych preparatów, dzięki czemu możemy  pozwolić sobie na stosowanie mniejszych dawek bez spadku skuteczności. Regulatory wzrostu zastosowane w odpowiedniej fazie mogą wydatnie przyczynić się do zwiększenia plonu i poprawy jego jakości.

Regulatory wzrostu na skracanie i rozkrzewianie

Najbardziej popularnym preparatem służącym do ograniczania wzrostu zbóż jest Stabilan 750 SL. Może być stosowany w owsie i pszenicy. Warto wykonywać zabieg we wczesnych fazach strzelania w źdźbło. Oprócz skracania ma też właściwości pobudzające krzewienie, jeśli zastosujemy go odpowiednio wcześnie. Regulacja wzrostu Stabilanem 750 SL to bardzo solidne rozwiązanie w rozsądnej cenie.
Preparat Heltar 250 EC – czyli popularny trineksapak etylu, sprawdza się w dobrze odżywionym łanie jęczmienia jarego. W sprzyjających warunkach dawka może zostać znacznie obniżona w porównaniu do zapisanej w etykiecie. Stosując Heltar 250 EC oprócz delikatnego skrócenia otrzymamy dodatkowo pożądany efekt usztywnienia łanu.

regulacja wzrostu pominięta

Owies, w którym nie były stosowane regulatory wzrostu

Odpowiednia regulacja wzrostu wpływa na wielkość plonu

Jeśli w przypadku jęczmienia czy pszenicy jarej zaistniała potrzeba późnej regulacji wzrostu możemy go wykonać preparatem Ephon Top aż do fazy liścia flagowego.  Taka sytuacja zdarza się np. gdy mamy pola dobrze nawożone azotem i  dobre warunki wilgotnościowe sprzyjają wzrostowi. Do takiego późnego oprysku nie potrzeba wyższej dawki Ephon Top niż 0,5l/ha. Preparat ten świetnie sprawdza się jako główny zabieg w jęczmieniu jarym – tutaj w zależności od potrzeb stosujemy odpowiednio wyższą dawkę. Doświadczenia polowe pokazują, że zastosowany w sprzyjających warunkach Ephon Top (temp pow. 15°C i pod dostatkiem wilgoci w glebie) wpływa na tworzenie grubszych nasion, co ma istotny wpływ na zwiększenie plonu!

Należy jednak pamiętać, że jakikolwiek regulator wzrostu zastosowany w okresie suszy lub innego czynnika stresogennego może z kolei wpłynąć negatywnie na uzyskiwany plon. W takich sytuacjach warto poczekać z zabiegiem lub zmniejszyć jego dawkę, dopasowując ją do aktualnych warunków. Dodatkowo, można wzmocnić rośliny, stosując odpowiedni nawóz dolistny.