11 czerwca na naszych poletkach doświadczalnych w Kopienicy w województwie śląskim mieliśmy przyjemność gościć pracowników z zespołu Nufarm Ukraina i Nufarm z krajów Bałtyckich (Litwa, Łotwa, Estonia).

Celem spotkania była wymiana wiedzy technicznej oraz doświadczeń miedzy zespołami.

Nasi goście mieli okazję obserwować doświadczenia polowe pokazujące skuteczność działania produktów Nufarm w porównaniu do standardów rynkowych.

zdjecie 1. Zwiedzanie poletek w Kopienicy

 

Już 11 czerwca mogliśmy obserwować dość dużą presję stonki ziemniaczanej, dlatego w kolejnych dniach został wykonany zabieg środkiem Carnadine 200 SL (acetamipryd). 

zdjęcie 2. Uprawa ziemniaka

 

Duża presja szkodników: szkrzypionki i mszyc widoczna jest również w zbożach. Do zwalczania tych szkodników zastosowane zostaną środki Kaiso 050 EG lub Bulldock 025 EC.

zdjęcie 3. Skrzypionka

zdjęcie 4. Mszyca

 

W rzepaku na polach kontrolnych nieobjętych ochroną fungicydową widać presję chorób grzybowych.

zdjęcie 5. Szara pleśń

zdjęcie 6. Zgnilizna twardzikowa

 

Ze względu na małą wilgotoność, nasilenie chorób grzbowych w zbożach jest niewielkie. Najbardziej widoczna jest fuzarioza na którą polecamy zastosowanie środka Soleil 274 EC. Wysoka temperatura oraz susza która nasiliła się pod koniec miesiąca spowodowała że liście pszenicy zaczęły sie zwijać i powoli zasychać. Mimo trudnych warunków dla roślin efekt działania środka Soleil zastosowanego w zabiegu na liść flagowy był bardzo widoczny – przede wszystkim w zakresie zwalczania rdzy brunatnej. Produkt Soleil testowany był także na naszych poletkach w zabiegu T1 gdzie znacznie ograniczył występowanie mączniaka prawdziwego zbóż.

zdjęcie 7. Porównanie roślin chronionych preparatem Soleeil do standardu ruynkowego

 

Mimo panującej suszy w trakcie zabiegów na poletkach doświadczalnych widoczne były różnice w regulacji łanu. W takich warunkach swoją przewagę podkreśla produkt Optimus, którego wyróznia wyjątkowa formulacja. Można powiedzieć że wyniki doświadczeń sa spójne z tymi z ubiegłego roku: najlepszą kombinacją okazała się mieszanina środka Optimus (0,2 l/ha) wraz z produktem Stabilan (1 l/ha). Nie zauważono różnic między Optimus 175 EC a produktem standardowym 250 EC w tych samych dawkach. Wciąż do oceny pozostaje wynik plonowania.