hidden_popup

Zbliża się już czas oceny stanu przezimowania zbóż ozimych. Niekiedy po niekorzystnych warunkach jesienno-zimowych stan upraw jest na tyle niezadowalający, że wielu rolników decyduje się na zaoranie upraw i siew zbóż jarych. Przyczyną słabego rozkrzewienia łanu może być też późny siew np. po zbiorze buraków bądź kukurydzy. Jednak czasami wystarczy zastosować odpowiedni regulator wzrostu, np. dokrzewianie zbóż, by uratować plon…

Dokrzewianie zbóż w łanie jest zabiegiem stosowanym w przypadku niedostatecznego rozkrzewienia zbóż spowodowanego różnymi czynnikami. Wraz z późniejszymi zabiegami regulującymi łan pozytywnie wpływa na wysokość i jakość plonu oraz ułatwia przeprowadzanie innych zabiegów agrotechnicznych.

Przebieg doświadczenia

W sezonie 2015/2016 na polach doświadczalnych w Kopienicy przeprowadzono doświadczenie w pszenicy ozimej na odm. Cubus, które miało za zadanie ocenić wpływ różnych dawek preparatu Stabilan 750 SL oraz dodatku adiuwantu Mediator Max  na lepsze rozkrzewienie, a w rezultacie końcowy plon.

Zabieg został wykonany 31.03.2016 w godz 17.00 – 18.00 gdy pszenica znajdowała się w fazie krzewienia (BBCH 25). Temperatura powietrza wynosiła 12°C, zaś w nocy zanotowano spadek temperatury do 7°C. W przeciągu kilku dni od wykonania zabiegu temperatura utrzymywała się na podobnym poziomie.

Skuteczność dokrzewiania zbóż – wyniki doświadczenia

Wynik badania plonu wykazał istotną różnicę w plonie pomiędzy zabiegami dokrzewiającymi a kontrolą. Różnica ta wynosiła ok 1 tony! Doświadczenie miało na celu sprawdzenie potrzebnej dawki Stabilanu do skutecznego dokrzewienia łanu zboża. Sprzyjające warunki pogodowe sprawiły , że już niewielkie dawki środka wywołały pożądany efekt. Z kolei celowo zawyżona dawka Stabilanu 1,5l/ha wraz z Mediatorem max 0,1l/ha nie wywołała żadnego niekorzystnego skutku. Adiuwant Mediator max stosowany jest w celu zagwarantowania pewności zabiegu w sytuacjach niesprzyjających warunków pogodowych, takich jak niższa temperatura potrzebna do działania Stabilanu. W  sezonie 2016 takie warunki nie wystąpiły.

Dokrzewianie zbóż - plonowanie po zabiegu

Planowanie po zabiegach dokrzewiania zbóż. Wynik plonowania podano w t/ha

Jednak lista zalet stosowania regulatorów wzrostu w uprawie zbóż, zarówno jarych, jak i ozimych nie kończy się na zwiększeniu i polepszeniu jakości plonu. Odpowiednio wykonany wiosną zabieg dokrzewiania zbóż  pozwala na znaczące poprawienie stanu ozimin nawet, gdy niesprzyjające warunki atmosferyczne spowodowały znaczne szkody w uprawie.

przenica kredo przed dokrzewianiem

Zdjęcie pszenicy ozimej odm. Kredo po zimie oraz suchej jesieni z utrudnionymi wschodami. Właściciel pola rozważa zniszczenie plantacji i siew zboza jarego. Kopienica, marzec 2016.

pszenica kredo po dokrzewianu

Zdjęcie z tej samej plantacji pszenicy ozimej – Kopienica, maj 2016. Doskonale widoczny jest wpływ zabiegów dokrzewiajacych.