Wielu rolników zastanawia się, co zrobić, jeśli warunki nie pozwalały na wykonanie niezbędnych zabiegów.  Dlatego też, wielu z nich staje przed poważnym dylematem. Z jednej strony nie można dopuścić do zachwaszczenia upraw i wylegania łanu, ale z drugiej – fazy wzrostu optymalne do zastosowania środków minęły, więc opóźnione zabiegi mogą zaszkodzić i tak już osłabionym roślinom.

Na odwiedzonym przez nas polu licznie występował ostrożeń. Jest to chwast, który charakteryzuje się wysoką odpornością na wiele substancji aktywnych.  Zastosowany oprysk Basagranem usunął większość chwastów, ale jedynie lekko przypalił liście ostrożnia, co nie wystarczyło do pozbycia się go z pola. Jak widać, zdecydowanie zabrakło tu dodatku środka, który szybko by się z nim uporał. Jeżeli mamy na polu szerokie spektrum chwastów, dobrym rozwiązaniem są zabiegi łączone: Basagran z Butoxone. Gdy głównym problemem w grochu są chwasty typu komosa biała, samosiewy rzepaku, chabry czy właśnie ostrożeń polny możemy zdecydować się na zabieg używając tylko Butoxone w dawce 3-4 l/ha. Dobrze wykonać oprysk we wczesnych fazach rozwojowych, ponieważ sprzyja to jego skuteczności. W późniejszych fazach chwasty pokrywają się warstwą kutykuli i niezbędny staje się dodatek specjalistycznego adiuwanta np. Mediator Max.

Ostrożeń polny w grochu

Ostrożeń po zastosowaniu preparatu na bazie bentazonu. Okolice Wrocławia, maj 2017.

Kolejnym gorącym tematem w tej chwili jest skracanie zbóż. Okres chłodów i opadów wywołał niepewność rolników, co związana ze skracaniem, ponieważ fazy zbóż „uciekają”, a nie było warunków do wcześniejszego przeprowadzenia zabiegów. Cześć rolników mimo wszystko wykonało zabiegi przed albo pomiędzy opadami i okresami zimna. Wydaje się, że te decyzje były słuszne.  W wielu przypadkach okazało się, że minimalne warunki pogodowe wystarczały, aby preparaty zadziałały. Zdjęcie poniżej obrazuje jak skrócił łan zboża podziałał zabieg Stabilan 1l/ha + Heltar 0,2l/ha.

zabieg t1 i skracanie zbóż

Porównanie poletek: kontroli oraz doświadczenia z zastosowaniem Stabilanu 750 SL i Heltaru 250 EC

W tej chwili, gdy na polach pojawia się już 3 kolanko odradzamy takie rozwiązania, ponieważ mogą one zakłócić tworzenie się kłosa. Najrozsądniejszym wyjściem będzie oczekiwanie do momentu pokazania się liścia flagowego (czyli aż kłos się już wytworzy) i zastosowanie etefonu – np. preparatu Ephon Top. Jeżeli nie udało wcześniej wykonać się żadnego zabiegu skracającego polecamy zastosować dawkę 0,75 l/ha. Natomiast w przypadku, gdy będzie to drugi zabieg skracający polecamy dawkę 0,5 l/ha. Te rozwiązania były sprawdzane podczas poprzedniego sezonu doświadczeń polowych firmy Nufarm w Kopienicy. Oprócz usztywnienia łanu i delikatnego skrócenia pędu uzyskano znaczący przyrost plonu w porównaniu do kontroli nietraktowanej żadnym regulatorem wzrostu.